söndag 25 juli 2010

Ett långt och lyckligt liv

I dagens SVD hittar vi följande artikel:
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/vi-lever-langre-men-klyftorna-blir-djupare_5036033.svd

Däri konstateras att vi lever längre men klyftorna blir större. Inte förvånande. Här är några utdrag ur artikeln men läs gärna hela, den är intressant.
******************
 "Sir Michael Marmot".. "Han är chef för The International Institute for Society and Health i London och leder sedan 2005 en global hälsokommission inom Världshälsoorganisationen, WHO. Han har kartlagt den osunda och ojämlika folkhälsan i världens länder och nyligen även redovisat en specialgranskning av läget i Storbritannien. Den brittiske folkhälsoexperten anses vara den som kan de stora globala hälsofrågorna bäst av alla."

"I Sverige har höginkomsttagarna fyra gånger mer än den femtedel som har de lägsta inkomsterna"

"Enligt Michael Marmot kan sjukvården bara bidra med 20 procent för att förbättra folkhälsan. Det handlar om att öka tillgängligheten, satsa mer på förebyggande vård, att se till att sam- arbetet fungerar mellan lokala och centrala vårdnivåer och att satsa på kunskap, utbildning och utvärderingar."

"Men det är mycket som är viktigare. Att bekämpa fattigdom, att skapa jobb och goda arbetsvillkor och att ge människor kontroll över sina liv. Alkohol har till exempel stor betydelse på folkhälsan, det är troligtvis den näst viktigaste orsaken till att människor dör i förtid, påpekar Michael Marmot."

"–Folks hälsa är ett bra mått på hur samhället fungerar. Men man kan bara göra något åt det om man har makt över sitt dagliga liv. Det får man genom ekonomiska förutsättningar och genom utbildning."

"Skillnaden var tidigare 2,5 år – men nu lever en högutbildad fem år längre."

******************
Intressant att notera är att vi har valår i år och vad säger alliansen om dessa siffror?

Och hur kan vi skapa Balans av detta? Ett samhälle blir aldrig bättre än hur de sämst ställda har det.... som tidigare sagt... men ack så aktuellt.

1 kommentar:

  1. så sant som det var sagt! folks hälsa speglar hur samhället mår!!
    det har jag vetat i 17års tid nu,varför frågade ingen mig det för 17år sedan kan man undra...

    SvaraRadera

Tack för att du tar dig tid att lämna ett avtryck från ditt besök - det uppmuntrar att kämpa vidare en stund till.